Mi...i...i

33 teksty – auto­rem jest Mi...i...i.

faj­nie byłoby cza­sem czuć, że jest się we właści­wym miej­scu o właści­wym czasie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2012, 12:52

wyob­rażasz so­bie siebie za kil­ka lat...?
nie, po co? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2012, 20:14

za­wie­rzyć - i żyć 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 stycznia 2012, 18:39

...tak niena­tural­ni z nieśmiałości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 stycznia 2012, 22:55

uchwy­cić właści­wy mo­ment gdzieś po­między - "będzie co ma być " a -"szczęściu trze­ba pomagać" 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 stycznia 2012, 19:51

do­mysł pro­wadzi do myśli
zaz­wyczaj nietrafnej 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 grudnia 2011, 22:39

Nieumiejętność do­boru słów
Adek­watnych do sytuacji
- ogranicza 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 listopada 2011, 22:06

myśli trzy­mane na łańcuchu przeszłości niszczą te­raźniej­szość a z cza­sem zat­ra­cają wol­ność przyszłości 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 października 2011, 23:05

bo być szczęśli­wym to "coś" cze­go nie można wytłumaczyć,
co ro­zumie tyl­ko dusza szczęśliwego 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 września 2011, 21:32

i w końcu wróciła ...

ja sa­ma

jak dob­rze :)) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2011, 21:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mi...i...i

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność